Het eerste Executive Expert-panel werd gehouden op 31 maart 2017 in HNK Arena in Amsterdam Zuidoost. Vier experts bespraken actuele ontwikkelingen in de vastgoedsector.

Hoe wil Nederland straks wonen? Welke rol speelt de Rijksoverheid? Het Vastgoedmarkt Executive Expertpanel heeft behoefte aan duurzame woningbouw in groene woonmilieus aan de randen van steden. De overheid gaat daar niet voor de hoogste inkomsten, maar voor de beste kwaliteit. De experts vragen om een minister van Wonen, Vastgoed en Ruimtelijke Ordening.