Het derde Executive Expert-panel werd gehouden op 20 juni 2017 in HNK Arena in Amsterdam Zuidoost. Vier experts bespraken actuele ontwikkelingen in de vastgoedsector.

In Nederland moeten de komende dertien jaar 1 miljoen nieuwe woningen worden gebouwd. Het Vastgoedmarkt Executive Expert-panel onderschrijft de ambities van de Bouwagenda, maar ziet grote problemen opdoemen. Het ontbreekt aan voldoende bouwlocaties voor duurzame woongebieden aan de randen van de steden.