Beleggen in Nederlands vastgoed en hypotheken

Het zijn mooie tijden voor beleggers in vastgoed. Gedragen door een aantrekkende waardeontwikkeling in met name de woning- en de kantorenmarkt liggen de rendementen op vastgoed op een historisch hoog niveau. Ook zorgvastgoed rendeert uitstekend en het is qua omvang steeds meer een volwassen asset class aan het worden. Door een sterk aantrekkende economische groei van 3 procent in 2017 en de nog steeds lage rente is de verwachting dat bijna alle markten en marktsegmenten in 2017 en 2018 opnieuw gunstige rendementen laten zien.

Ook de hypotheekmarkt profiteert van de economische groei: door de aantrekkende vastgoedmarkten vallen bij zakelijke financieringen voorzieningen vrij en neemt het aantal woninghypotheken dat ‘onder water staat’ snel af. Met de sterke woningmarkt als motor breekt de omzet op de woninghypotheekmarkt record na record. Na 2018 zal de economische groei naar verwachting iets afnemen. Voor vastgoed betekent dit dat de gemiddelde rendementen vanaf 2019 normaliseren, maar in 2019 en 2020 nog altijd op een gemiddeld hoog niveau zullen blijven.